Gaarne uw aandacht voor het project: Kop Stadswerven

 

Dit is een initiatief van een aantal bewoners van de Waterstadboulevard. In de nieuwe aanvraag richting de

gemeente wordt er gesproken over een gebouw van 30,5 meter boven NAP!

Wij vinden een gebouw van 18 meter boven NAP voldoende hoog!

Wij proberen iedereen te mobiliseren om bezwaar te maken tegen dit gebouw van “Vuurtoren” hoogte.

U kunt dit doen met uw digid via de website van harderwijk .nl

In eerste instantie zou het gebouw rond de 12 meter hoog worden.

 

Ontwerpomgevingsvergunning Waterfront – Kop Stadswerven

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een appartemententoren met een hoogte van 30,5 meter in het Waterfrontpark op de kop Stadswerven. Daarmee wordt afgeweken van de maximale bouwhoogte van 18 meter zoals opgenomen in het bestemmingsplan Waterfront Zuid – Waterstad. Het plangebied is globaal gelegen tussen de Watersportboulevard, Lelyhaven en Visserhaven.

De ontwerpomgevingsvergunning Waterfront – Kop Stadswerven ligt met ingang van 28 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. F.J. de Klonia, tel. 411 911.

De ontwerpomgevingsvergunning kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00232-/NL.IMRO.0243.PB00232-0001). Het ontwerp is ook in te zien op de pagina Waterfront.

Ruimtelijke onderbouwing – Park Villa lees hele PDF

Klik op de foto voor een vergroting.

Daar waar het licht blauwe bolletje staat is het gebouw gepland.

bron:   https://www.harderwijk.nl/organisatie/officiele-publicaties_3235/item/officiele-publicaties-week-52_33175.html

U kunt HIER klikken om digitaal bezwaar te maken tegen de aangevraagde vergunning.

DOE DIT VOOR 20 JANUARI 2019

Iedereen met een eigen DIGID kan via deze link zijn bezwaar kenbaar maken. Dus bent u samenwonend en heeft u beiden een DIGID dan kunt u twee maal bezwaar indienen.  Ik zeg DOEN!

Na het ingeven van uw digid komt de volgende pagina met uw gegevens

klik op linker afbeelding

Project is dus KOP STADSWERVEN

 

Hierboven de precieze locatie van het gebouw zoals beschreven in de aanvraag.

U kunt HIER klikken om digitaal bezwaar te maken tegen de aangevraagde vergunning.

DOE DIT VOOR 20 JANUARI 2019

Er blijft wel erg weinig ruimte over voor het park. Een ontwerp van het gebouw is nog niet bekend, wel de kleur namelijk bruin!

Let op de rijrichting, paarse lijn.